Ricisovolle en voorbehouden handelingen

Basismodules

Doelgroep:

Beginnende zorgverleners. Zorgverleners die weining tot geen ervaring hebben met betrekking tot de vaardigheden.

Basismodules:

Speciale scholingen

Scholingsdagen

Doelgroep: ervaren zorgverleners.

Dag 1. deze onderwijsbijeenkomst bevat de modules: Urologie, Gastro-enterologie en Injecteren bloedsuiker prikken. (ZV-IG / VPK)

Dag 2. Deze onderwijsbijeenkomst bevat de moidules: Tracheazorg, Infusie en Centraal Veneuze Toediening. (VPK)


Scholingen op maat

Naast de basisscholingen is het ook mogelijk om scholingen op maat aan te vragen. Bijvoorbeeld een combinatie van eenmalig katheteriseren en sondevoeding geven.